Den siste rapporten i verden forteller om kampen mot korrupsjon. Dette og den økende mangelen på fagarbeidere burde dempe viljen til å foreta nye investeringer betydelig.

Disse forholdene gjelder ikke bare for Slovakia, men for hele Øst-området. Siden åpningen og bli med i EU, har forventningene økt betydelig. Livskvaliteten har ikke økt i Maase, som det var forventet, har kostnaden økt betydelig.

Selvfølgelig er de østlige landene som leverandørene veldig glad i konkurransen.

Likevel kan det i dagens situasjon ikke sies om mangel på arbeid både i øst og i vest.

Du finner mer informasjon her